Kas küsid enda tehtud käsitöö eest väärilist hinda?

Käsitöö on luksuskaup. Iga toode on unikaalne ning seda on tehtud hoole ja armastusega. Kurb on aga vaadata kuidas käsitöölised müüvad tihti enda tooteid liiga madala hinnaga nii enda teadmatusest kui turu survest. Selleks, et sina peagi ei avastaks, et oled kliendile enda toote eest hoopiski peale maksnud, koostasin väikese juhendi kuidas enda käsitöö toote hinda määrata.

Käesolev kalkulatsioon on mõeldud eelkõige toetama oskuskäsitöölisi enda toodetele hinna määramisel. Arvutus on ühe toote põhine ning tuleks iga toote kohta eraldi arvutada. Arvutuskäik aitab kõiki võimalikke tegureid arvestades määrata ühe toote omahinna ja näidata selle muutmise võimalusi.

TOOTE OMAHIND JA SELLE KOMPONENDID

Toote omahinna arvestamine algab uue toote puhul juba näidiseksemplari valmistamise käigus. Mõõda kui palju materjali ja aega sul toote valmistamiseks kulub. Sellest lähtuvalt osad määrata materjali kulu ja tööaega.

Omahinna arvutamise puhul arvestatakse nii muutuv- kui püsikulusid. Nende hulgas on kulusid, mida tihti hinna määramisel ei arvestata ning mis toote kasumlikkust vähendavad.

Muutuvkulud (mõõdetud kulu ühe toote valmistamisel)

 • Materjal (k.a. tellimisel transport)
 • Pakend ja tooteinfo (k.a. sildi kujundamine) - tootesildi hinna aluseks on paberilehe ja selle printimise hind ning siltide kogus ühe lehe kohta. Kui kasutad enda toote pakendamisel ka templit, siis arvesta sisse ka templi ja templivärvi kulu.
 • Teenused - näiteks materjali ettevalmistus sisse ostetud teenusena.
 • Müügikulud (kõik tehingu vahendustasud) - edasimüüja puhul on oluline jälgida, kas müüja on käibemaksukohuslane, kuna see mõjutab müügihinda veelgi.
 • Töötasu - mõtle millist palka sooviksid täiskohaga töötades saada ning arvuta enda tunnihind. See korruta toote valmistamisele kulunud tööajaga. Kasuta õige tasu leidmiseks Palgakalkulaatorit ning jälgi tööandja kulude rida. Keegi meist ei soovi töötada 12 kuud täiskoormusega, mistõttu soovitan arvutada aastane töötasu ning see jagada 11 (1 kuu puhkusele) ning seejärel keskmise tundide arvuga (ca 160 tundi).
 • Turunduskulud - toote reklaamiks tehtud kulud (k.a. loosimäng).
 • Muud võimalikud muutuvkulud - mõtle enda toote valmimisele ning selle eripärale. Polümeersavist tooteid on vaja küpsetada, mistõttu lisandub ka selle toote valmistamisele kulunud elekter.
 • Transpordikulud - kas saatmine on hinnas või kliendi jaoks tasuta alates teatud ostusummast? Kui jah, siis arvesta sellega kohe. Ära maksa seda enda kasumist!
 • Koolituskulud - iseenda või enda töötaja koolituskulud, mis on tehtud just selle toote valmistamise õppimiseks.
 • Töövahendid - Toote valmistamiseks kasutatavad väikevahendid (nt tangid, pastamasin jt). Kui kasutad enda toote pakendamisel templit, siis arvesta sisse ka templi ja templivärvi kulu.

Püsikulud (aasta lõikes keskmine igakuine kulu/toote kogus)

 • Ruumide rent - kulutused ruumidele arvestatakse hea tava korral, kui üürid oma toodete valmistamiseks eraldi ruumid. Kui sisustad aga oma elamises ühe ruumi ainult sel otstarbel töötoaks, saab ka selle üüri elamise üldisest kulust (nt laen) ruutmeetrite järgi välja arvutada.
 • Üldelekter ja küte - toote valmistamiseks vajaliku ruumi kommunaalteenuste kulu kuu lõikes võttes arvesse aasta keskmise kulu.
 • Sidekulud - enda ettevõtte/toote haldamiseks tehtud kulutused sideteenustele ühes kuus võttes arvesse aasta keskmise kulu.
 • Põhivara kulum - kui sul on toote valmistamiseks soetatud põhivara, siis arvesta selle kulum ühe kalendrikuu lõikes.
 • Ettevõtte finantskulu (laenuintressid) - kui oled toote tootmise käivitamiseks võtma laenu millega kaasneb ka igakuine intressikulu.

MUUTUVKULUD + PÜSIKULUD = TOOTE OMAHIND ehk väärtus, millega oled toote tootmise nulli saanud.

Selleks, et saaksid vajadusel teha soodustusi, katta ettenägematuid kulutusi (nt seadmete remont), arendata oma toodet ning üle elada kehvem müük, tuleks toote hinnale lisada ka kasumiprotsent. Kasumiprotsendi määramiseks võrdle kindlasti toote omahinda teiste tootjate samalaadsete toodete müügihinnaga (ära unusta jälgida kas hinnad on käibemaksuga või mitte), et olla kursis turu keskmise müügihinnaga ning seeläbi enda konkurentsivõimega.

TOOTE OMAHIND + KASUMIPROTSENT (+KM 22%) = MÜÜGIHIND

Kui soovid kontrollida enda toote hinda lähtuvalt eelpool välja toodud skeemist, lae alla meie koostatud Exceli "kalkulaator".

 

Tagasi blogisse

Kommenteeri postitust